MDDr. Maroš Kopačka, MSc

Zubný lekár, chirurg, implantológ

MDDr. Maroš Kopačka, MSc, je zubný lekár so špecializáciou na chirurgiu a implantológiu. Svoju kariéru začal na privátnej klinike v Prešove, aby neskôr s manželkou otvoril vlastnú kliniku, Proximity Dental Clinic, s dôrazom na konzervačnú sanáciu, protetiku ako aj zubnú chirurgiu a implantológiu. Jeho odbornosť sa odzrkadľuje v špecializáciách na slovenských univerzitách, na prestížnej rakúskej univerzite DPU a aktívnych prednáškach na medzinárodných konferenciách.

Začiatky v zubnom lekárstve

Prvý kontakt so zubným lekárstvom nastal v 19. rokoch po absolvovaní gymnázia keď sa rozhodol pre väčšie manuálne zameranie a kreativitu pre štúdium zubného lekárstva. Navštevoval Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v rokoch 2008-2014, ktorú úspešne ukončil promóciou s červeným diplomom.


Prácovné skúsenosti

Po promócii bol dva roky súčasťou privátnej kliniky v Prešove, kde sa venoval konzervačnej sanácii (plombám a koreňovým kanálikom).

Od roku 2016 si už začal spolu so svojou manželkou budovať vlastnú kliniku Proximity Dental Clinic, najskôr iba vo Vrábloch, neskôr aj v Nitre. Tu sa už venovali okrem konzervačnej sanácie aj protetickým prácam (korunky, mostíky, protézy), jednoduchším aj zložitejším chirurugickým zákrokom.

Súčasne sa tu už začalo profilovať aj jeho zameranie, ktorým sa stala zubná chirurgia a implantológia, čomu sa venuje dodnes a stále intenzívnejšie. Dnes pokrýva celé spektrum služieb v oblasti zubnej implantológie, kde sa neustále snaží posúvať vpred.

Vzdelanie

V roku 2017 úspešne získal špecializáciu z dentoalveolárnej chirurgie na Univerzite Komenského v Bratislave.

O rok neskôr k tomu pridal špecializáciu zo zubnej implantológie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V tom istom roku tiež absolvoval komplexné vzdelanie v oblasti zubnej implantológie v Implant & aesthetic academy pod vedením popredných slovenských implantológov.

Od roku 2020 je zaradený do vzdelávacieho programu svetovej špičky implantológie, Dr.Franka Zastrowa, MSc., kde získaval vedomosti a zručnosti v oblasti pokročilých augmentačných techník (dopĺňanie kosti pred umiestnením implantátu). V súčasnosti je v tejto inštitúcii koinštruktorom a pomáha vo vzdelávaní a v riešení prípadov iných implantológov z celého sveta.

V roku 2023 ukončil trojročné postgraduálne štúdium (master of science in oral surgery and implantology) na Danube Private University v Krems an der Donau.

Absolvoval tiež množstvo školení z oblasti endodonie (ošetrovanie koreňových kanálikov), zubnej estetiky, protetiky a najmä chirurgie a implantológie, kde už dnes aktívne prednáša na konferenciách ako na Slovensku, tak aj v zahraničí.

Voľný čas

Voľný čas najradšej trávi so svojou manželkou a dcérkou v prírode či už na pešo, na lyžiach alebo na bicykloch.

Dbáme o vaše celkové zdravie

Klinika Proximity v Nitre sa stará o každého pacienta komplexne a individuálne, tak aby boli splnené všetky podmienky pre vaše ústne zdravie.

Skúsení a certifikovaní zubní lekári

Všetci lekári sa u nás špecializujú na určité oblasti zubného lekárstva, čím dokážeme byť maximálne pripravevní na efektívne vyriešenie vášho problému.

Moderné zariadenie kliniky

Naše pracovisko disponuje najmodernejším technologickým vybavením dostupným na svetovom trhu.

Klinika Nitra

Koceľova 6, Nitra
Otváracie hodiny
Po - Pi 8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00
Otváracie hodiny
Po - Pi 8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00