Cenník služieb

Problém
Služba
Bone block augmentačná technika
800,00 €
Hybridná protéza kotvená na implantátoch
500,00€+retenčné prvky
Zirkónová korunka na implantát + individuálna nadstavba
590,00 €
Provizórna korunka na implantát
200,00 €
Branemarkov mostík so zirkónovými zubami a kompozitnou gingívou
5 500,00 €
Zirkónový medzičlen mostíka na implatátoch
480,00 €
Carott augmentačná technika
400,00 €
Kovokeramický medzičlen mostíka na implatátoch
450,00 €
Kovokeramická korunka na implantát + prefabrikovaná nadstavba
560,00 €
Bone split augmentačná technika
1 000,00 €
Sinus lift krestálny
450,00 €
Sinus lift layering technika
950,00 €
Vestibuloplastika
120,00€/1 sextant
Sinus lift laterálny
900,00 €
Odkrytie implantátu a zavedenie vhojovacieho valčeka
50,00 €
Frenulektómia
90,00 €
Zavedenie implantátu
840,00 €
Wassmundova plastika
120,00 €
Komplikovaná extrakcia
110,00 €
Chirurgická extrakcia retinovaného tretieho molára
220,00 €
Keramická fazeta
490,00 €
Extrakcia viackoreňového zuba
80,00 €
Extrakcia jednokoreňového zuba
70,00 €
Korunka celokeramická na zirkónovej konštrukcii + cutback
400,00 €
Korunka kovokeramická
290,00 €
Korunka celokeramická na zirkónovej konštrukcii celoanatomická
380,00 €
Návrh a zhotovenie čiastočnej snímateľnej náhrady
420,00€+prvky
Korunka celokeramická emax – vrstvená
420,00 €
Návrh a zhotovenie totálnej snímateľnej náhrady
420,00 €
Plnenie 1 koreňového kanálika
80,00 €
Reendodoncia- spriechodnenie každého ďalšieho kanálika
22,00 €
Plnenie 4 koreňových kanálikov
140,00 €
Plnenie 2 koreňových kanálikov
100,00 €
Plnenie 3 koreňových kanálikov
120,00 €
Opracovanie každého ďalšieho koreňového kanálika
20,00 €
Reendodoncia- spriechodnenie 1 koreňového kanálika
50,00 €
Priame prekrytie zubnej drene
20,00 €
Dvojplôšková výplň zuba – fotokompozit
100,00 €
Opracovanie1 koreňového kanálika
40,00 €
Trojplôšková výplň zuba – fotokompozit
110,00 €
Jednoplôšková výplň zuba – fotokompozit
90,00 €
Ošetrenie rany po extrakcii viackoreňového mliečneho zuba
60,00 €
Ošetrenie rany po extrakcii jednokoreňového mliečneho zuba
40,00 €
Viacplôšková výplň mliečneho zuba
70,00 €
Pečatenie zuba
40,00 €
Jednoplôšková výplň mliečneho zuba
55,00 €
RTG snímka
12,00 €
CBCT
100,00 €
OPG (panoramatická) snímka
30,00 €
Nedodržanie termínu bez telefon. dohovoru 24 hod vopred za každých 30min
50,00 €
Bielenie zubov - 18dní domáceho + 2x20min ordinačného bielenia
320,00 €
Preventívna prehliadka
20,00 €
Konzultácia pred komplexnou liečbou
15min/ 30,00€
Profesionálna dentálna hygiena - deti
65,00 €
Lokálna anestézia při chirurgických zákrokoch
20,00 €
Profesionálna dentálna hygiena - dospelí
80,00 €
Lokálna anestézia
15,00 €
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Preventívna prehliadka
20,00 €
Konzultácia pred komplexnou liečbou
15min/ 30,00€
Lokálna anestézia
15,00 €
Lokálna anestézia při chirurgických zákrokoch
20,00 €
Profesionálna dentálna hygiena - dospelí
80,00 €
Profesionálna dentálna hygiena - deti
65,00 €
Bielenie zubov - 18dní domáceho + 2x20min ordinačného bielenia
320,00 €
Nedodržanie termínu bez telefon. dohovoru 24 hod vopred za každých 30min
50,00 €
RTG snímka
12,00 €
OPG (panoramatická) snímka
30,00 €
CBCT
100,00 €
Mliečne zuby
Pečatenie zuba
40,00 €
Mliečne zuby
Jednoplôšková výplň mliečneho zuba
55,00 €
Mliečne zuby
Viacplôšková výplň mliečneho zuba
70,00 €
Mliečne zuby
Ošetrenie rany po extrakcii jednokoreňového mliečneho zuba
40,00 €
Mliečne zuby
Ošetrenie rany po extrakcii viackoreňového mliečneho zuba
60,00 €
Výplne
Jednoplôšková výplň zuba – fotokompozit
90,00 €
Výplne
Dvojplôšková výplň zuba – fotokompozit
100,00 €
Výplne
Trojplôšková výplň zuba – fotokompozit
110,00 €
Výplne
Priame prekrytie zubnej drene
20,00 €
Endodoncia
Opracovanie1 koreňového kanálika
40,00 €
Endodoncia
Opracovanie každého ďalšieho koreňového kanálika
20,00 €
Endodoncia
Reendodoncia- spriechodnenie 1 koreňového kanálika
50,00 €
Endodoncia
Reendodoncia- spriechodnenie každého ďalšieho kanálika
22,00 €
Endodoncia
Plnenie 1 koreňového kanálika
80,00 €
Endodoncia
Plnenie 2 koreňových kanálikov
100,00 €
Endodoncia
Plnenie 3 koreňových kanálikov
120,00 €
Endodoncia
Plnenie 4 koreňových kanálikov
140,00 €
Protetika
Návrh a zhotovenie totálnej snímateľnej náhrady
420,00 €
Protetika
Návrh a zhotovenie čiastočnej snímateľnej náhrady
420,00€+prvky
Protetika
Korunka kovokeramická
290,00 €
Protetika
Korunka celokeramická emax – vrstvená
420,00 €
Protetika
Korunka celokeramická na zirkónovej konštrukcii celoanatomická
380,00 €
Protetika
Korunka celokeramická na zirkónovej konštrukcii + cutback
400,00 €
Protetika
Keramická fazeta
490,00 €
Chirurgia
Extrakcia jednokoreňového zuba
70,00 €
Chirurgia
Extrakcia viackoreňového zuba
80,00 €
Chirurgia
Komplikovaná extrakcia
110,00 €
Chirurgia
Chirurgická extrakcia retinovaného tretieho molára
220,00 €
Chirurgia
Wassmundova plastika
120,00 €
Chirurgia
Frenulektómia
90,00 €
Chirurgia
Vestibuloplastika
120,00€/1 sextant
Chirurgia
Zavedenie implantátu
840,00 €
Chirurgia
Odkrytie implantátu a zavedenie vhojovacieho valčeka
50,00 €
Chirurgia
Sinus lift laterálny
900,00 €
Chirurgia
Sinus lift krestálny
450,00 €
Chirurgia
Sinus lift layering technika
950,00 €
Chirurgia
Bone split augmentačná technika
1 000,00 €
Chirurgia
Bone block augmentačná technika
800,00 €
Chirurgia
Carott augmentačná technika
400,00 €
Chirurgia
Kovokeramická korunka na implantát + prefabrikovaná nadstavba
560,00 €
Chirurgia
Kovokeramický medzičlen mostíka na implatátoch
450,00 €
Chirurgia
Zirkónová korunka na implantát + individuálna nadstavba
590,00 €
Chirurgia
Zirkónový medzičlen mostíka na implatátoch
480,00 €
Chirurgia
Branemarkov mostík so zirkónovými zubami a kompozitnou gingívou
5 500,00 €
Chirurgia
Hybridná protéza kotvená na implantátoch
500,00€+retenčné prvky
Chirurgia
Provizórna korunka na implantát
200,00 €
Konzultácia pred komplexnou liečbou
15min/ 30,00€
Lokálna anestézia
15,00 €
Profesionálna dentálna hygiena - dospelí
55,00 €
Bielenie zubov - 18dní domáceho + 2x20min ordinačného bielenia
320,00 €
Nedodržanie termínu bez telefon. dohovoru 24 hod vopred za každých 30min
50,00 €
RTG snímka
10,00 €
Mliečne zuby
Pečatenie zuba
30,00 €
Mliečne zuby
Jednoplôšková výplň mliečneho zuba
40,00 €
Mliečne zuby
Viacplôšková výplň mliečneho zuba
45,00 €
Mliečne zuby
Ošetrenie rany po extrakcii jednokoreňového mliečneho zuba
40,00 €
Mliečne zuby
Ošetrenie rany po extrakcii viackoreňového mliečneho zuba
45,00 €
Výplne
Jednoplôšková výplň zuba – fotokompozit
60,00 €
Výplne
Dvojplôšková výplň zuba – fotokompozit
65,00 €
Výplne
Trojplôšková výplň zuba – fotokompozit
70,00 €
Výplne
Priame prekrytie zubnej drene
20,00 €
Endodoncia
Opracovanie1 koreňového kanálika
30,00 €
Endodoncia
Opracovanie každého ďalšieho koreňového kanálika
15,00 €
Endodoncia
Reendodoncia- spriechodnenie 1 koreňového kanálika
40,00 €
Endodoncia
Reendodoncia- spriechodnenie každého ďalšieho kanálika
20,00 €
Endodoncia
Plnenie 1 koreňového kanálika
60,00 €
Endodoncia
Plnenie 2 koreňových kanálikov
75,00 €
Endodoncia
Plnenie 3 koreňových kanálikov
90,00 €
Endodoncia
Plnenie 4 koreňových kanálikov
105,00 €
Protetika
Návrh a zhotovenie totálnej snímateľnej náhrady
420,00 €
Protetika
Návrh a zhotovenie čiastočnej snímateľnej náhrady
320,00 €
Protetika
Korunka kovokeramická
320,00€+prvky
Protetika
Korunka celokeramická emax – vrstvená
290,00 €
Protetika
Korunka celokeramická na zirkónovej konštrukcii celoanatomická
420,00 €
Protetika
Korunka celokeramická na zirkónovej konštrukcii + cutback
380,00 €
Protetika
Keramická fazeta
400,00 €
Chirurgia
Ošetrenie rany po extrakcii jednokoreňového zuba (hydrosorb, surgispon)
40,00 €
Chirurgia
Ošetrenie rany po extrakcii viackoreňového zuba (hydrosorb, surgispon)
50,00 €
Chirurgia
Ošetrenie rany po neplánovanej chirurgickej extrakcii viackoreňového zuba
70,00 €
Chirurgia
Chirurgická extrakcia retinovaného tretieho molára
220,00 €
Chirurgia
Wassmundova plastika
120,00 €
Chirurgia
Frenulektómia
90,00 €
Chirurgia
Vestibuloplastika
120,00€/1 sextant
Chirurgia
Zavedenie implantátu
840,00 €
Chirurgia
Odkrytie implantátu a zavedenie vhojovacieho valčeka
50,00 €
Chirurgia
Sinus lift laterálny
900,00 €
Chirurgia
Sinus lift krestálny
450,00 €
Chirurgia
Sinus lift layering technika
950,00 €
Chirurgia
Bone split augmentačná technika
1 000,00 €
Chirurgia
Bone block augmentačná technika
800,00 €
Chirurgia
Carott augmentačná technika
400,00 €
Chirurgia
Kovokeramická korunka na implantát + prefabrikovaná nadstavba
560,00 €
Chirurgia
Kovokeramický medzičlen mostíka na implatátoch
450,00 €
Chirurgia
Zirkónová korunka na implantát + individuálna nadstavba
590,00 €
Chirurgia
Zirkónový medzičlen mostíka na implatátoch
480,00 €
Chirurgia
Branemarkov mostík so zirkónovými zubami a kompozitnou gingívou
5 500,00 €
Chirurgia
Hybridná protéza kotvená na implantátoch
500,00€+retenčné prvky
Chirurgia
Provizórna korunka na implantát
200,00 €
V práci ma chytil problém so zubom tak som šiel na zubnú pohotovosť .. musím povedať že s tak príjemným a profesionálnym prístupom od pani sestričky a pána doktora som sa ešte nestretol. Bolo mi krásne všetko vysvetlené, navrhnutý postup a ani neviem ako a zákrok bol hotový. Bezbolestný, profesionálny zákrok.Chcem sa vám ešte raz veľmi poďakovať, ste najlepší !
Podľa môjho názoru jedna z najlepších ambulancií v Nitre. Chcem sa hlavne poďakovať MDDr. Marošovi Kopačkovi za jeho profesionálny prístup, starostlivosť, ľudskosť, je to naozaj veľký odborník, každému pacientovi sa v maximálnej možnej miere venuje. Zároveň ďakujem aj pani sestričkám, ktoré boli taktiež veľmi milé a ochotné. Pán doktor mi riešil extrakciu troch osmičiek a vždy to prebehlo super - ošetrenie bez bolesti, žiadne komplikácie a odborná starostlivosť aj po zákroku. Ambulancia dobre vybavená, pekné prostredie, bezproblémové parkovanie. Odporúčam
Túto stomatologickú ambulanciu som si vybrala na základe  internetovej stránky,  ktorá mi  prehľadne poskytla všetky požadované informácie, ktoré som potrebovala k vyhotoveniu protetických prác.  Už pri prvej návšteve som si všimla špičkové stomatologické vybavenie tejto ambulancie. Lekár MDDr. Maroš Kopačka mi navrhol možnosti ako vyriešiť môj problém a naplánoval termíny. Na mňa, ako pacienta, pôsobil ako veľký profesionál, odborník a čo sa často nevidí mal veľkú mieru empatie a ľudskosti. So službami som bola spokojná a  toto zariadenie môžem len odporúčať.
Ďakujem za super bezbolestné ošetrenie pánovi doktorovi (chirurgicky mi vyťahoval osmičku a deviatku naraz). Na druhý deň mi stačil jeden flector na noc keď to začalo trošku viac bolieť, tretí deň už iba jeden panadol. Veľmi som spokojný a to som mal veľký strach čo ma čaká a neminie :)

Po vstupe do čakárni čisté a prijemne prostredie ordinácia a jej zariadenie na vysokej technickej úrovni ... a teraz to najhlavnejšie prístup a profesionalita p.dokoktora Kopačka a p.asistentky v skratke 10 z 10tich bodov. Celý proces od odstránenia koreňa zuba až po funkčne a estetické zhotovenie zubného implantátu bolo bezbolestné , odborné a finálny výsledok esteticky 100 % - tný . Odporúčam naozaj v rámci zubného #implantatu a zubnej #chirurgie. Želám Vám veľa spokojných zákazníkov :) .
Velmi profesionalny personal.Doktor Kopacka mi vzdy vsetko podrobne profesionalne a trpezlivo vysvetlil, od prvej konzultacie, az po aplikovanie implantatov a koruniek.Sestricka vzdy mila, osobne aj po telefone. Nakolko u mna bolo najst vhodny termin trosku zlozitejsie, vzdy spravila maximum.Ordinacia je moderne vybavena so vsetkymi potrebnymi pristrojmi a vzdy cista.Mozem len odporucat.Este raz Vam velmi pekne dakujem
V práci ma chytil problém so zubom tak som šiel na zubnú pohotovosť .. musím povedať že s tak príjemným a profesionálnym prístupom od pani sestričky a pána doktora som sa ešte nestretol. Bolo mi krásne všetko vysvetlené, navrhnutý postup a ani neviem ako a zákrok bol hotový. Bezbolestný, profesionálny zákrok.Chcem sa vám ešte raz veľmi poďakovať, ste najlepší !
Podľa môjho názoru jedna z najlepších ambulancií v Nitre. Chcem sa hlavne poďakovať MDDr. Marošovi Kopačkovi za jeho profesionálny prístup, starostlivosť, ľudskosť, je to naozaj veľký odborník, každému pacientovi sa v maximálnej možnej miere venuje. Zároveň ďakujem aj pani sestričkám, ktoré boli taktiež veľmi milé a ochotné. Pán doktor mi riešil extrakciu troch osmičiek a vždy to prebehlo super - ošetrenie bez bolesti, žiadne komplikácie a odborná starostlivosť aj po zákroku. Ambulancia dobre vybavená, pekné prostredie, bezproblémové parkovanie. Odporúčam
Túto stomatologickú ambulanciu som si vybrala na základe  internetovej stránky,  ktorá mi  prehľadne poskytla všetky požadované informácie, ktoré som potrebovala k vyhotoveniu protetických prác.  Už pri prvej návšteve som si všimla špičkové stomatologické vybavenie tejto ambulancie. Lekár MDDr. Maroš Kopačka mi navrhol možnosti ako vyriešiť môj problém a naplánoval termíny. Na mňa, ako pacienta, pôsobil ako veľký profesionál, odborník a čo sa často nevidí mal veľkú mieru empatie a ľudskosti. So službami som bola spokojná a  toto zariadenie môžem len odporúčať.
Ďakujem za super bezbolestné ošetrenie pánovi doktorovi (chirurgicky mi vyťahoval osmičku a deviatku naraz). Na druhý deň mi stačil jeden flector na noc keď to začalo trošku viac bolieť, tretí deň už iba jeden panadol. Veľmi som spokojný a to som mal veľký strach čo ma čaká a neminie :)

Po vstupe do čakárni čisté a prijemne prostredie ordinácia a jej zariadenie na vysokej technickej úrovni ... a teraz to najhlavnejšie prístup a profesionalita p.dokoktora Kopačka a p.asistentky v skratke 10 z 10tich bodov. Celý proces od odstránenia koreňa zuba až po funkčne a estetické zhotovenie zubného implantátu bolo bezbolestné , odborné a finálny výsledok esteticky 100 % - tný . Odporúčam naozaj v rámci zubného #implantatu a zubnej #chirurgie. Želám Vám veľa spokojných zákazníkov :) .
Velmi profesionalny personal.Doktor Kopacka mi vzdy vsetko podrobne profesionalne a trpezlivo vysvetlil, od prvej konzultacie, az po aplikovanie implantatov a koruniek.Sestricka vzdy mila, osobne aj po telefone. Nakolko u mna bolo najst vhodny termin trosku zlozitejsie, vzdy spravila maximum.Ordinacia je moderne vybavena so vsetkymi potrebnymi pristrojmi a vzdy cista.Mozem len odporucat.Este raz Vam velmi pekne dakujem