Čo je zubný implantát?

Zubný implantát je skrutka s vonkajším závitom, ktorý zabezpečuje upevnenie implantátu v kosti a s vnútorným závitom pre upevnenie nadstaby s korunkou v implantáte.

Z čoho je vyrobený zubný implantát?

Materiál, z ktorého môže byť zubný implantát zhotovený je buď zliatina titánu alebo zirkónová keramika. Hlavným rozdielom viditeľným na prvý pohľad je farba. Titán je sivý s drsným povrchom, zirkón je biely s hladkým povrchom. Prirodzená náklonnosť pacientov k bielemu materiálu viac podobnému farbe zuba je úplne v poriadku avšak podľa najnovších štúdií je menej problémový titánový implantát.

Sivej farby sa nemusúme vôbec obávať, pretože implantát je prekrytý vrstvou tvrdých a mäkkých tkanív. V ústnej dutine teda je viditelná iba prirodzene vyzerajúca korunka vo farbe okolitých zubov.

Bolí ošetrenie zubným implantátom?

Vďaka spoľahlivému lokálnemu znecitliveniu je ošetrenie zubným implantátom zákrokom bezbolestným. Podľa slov pacientov je zavedenie zubného implantátu oveľa menej nepríjemné ako vytiahnutie zuba, či už počas zákroku alebo počas hojenia po ňom. Čiže ak Vám už chýba zub, tú nepríjemnejšiu časť už máte za sebou a náhrady zuba implantátom sa vôbec nemusíte obávať.

Lokálne znecitlivenie je dočasné zámerné prerušenie funkcie nervov, ktoré sú zodpovedné za vnímanie bolesti. V prípade ak predpokládáme možnosť, že lokálne znecitlivenie nemusí byť dostatočné, napr. pri komplikovanějších a dlhšie trvajúcich zákrokoch, máme k dispozícii ošetrenie aj v uspatí skúseným anesteziológom a jeho tímom.

Čo ak moje telo nepríjme zubný implantát?

Náhrada chýbajúceho zuba zubným implantátom je vysoko úspešnou metódou liečby a táto úspešnosť sa pohybuje niekde okolo 98%. Samozrejme existujú faktory, ktoré môžu úspešnosť liečby znižovať ako napr. fajčenie, cukrovka, prípadne iné celkové ochorenia, o ktorých väčšinou vieme pred implantologickým ošetrením. V dnešnej dobe máme k dispozícii aj možnosť genetického vyšetrenia pred implantologickým zákrokom, kde v prípade potreby vieme liečbu nastaviť presne podľa Vašich požiadaviek. Týmto vieme riziko neúspechu znížiť na minimum.

Aká je životnosť zubného implantátu?

Zubný implantát je dlhodobo stabilné riešenie náhrady chýbajúceho prirodzeného zuba. Vo všeobecnosti môže byť životnosť zubného implantátu rovnaká ako životnosť vlastného zuba, teda obdobie časovo ťažko definovateľné, ale myslím, že v dnešnej implantológii sa nemuíme báť rozprávať o dekádách. Závisí to od mnohých faktorov ako je domáca či profesionálna dentálna hygiena, celkový zdravotný stav, fajčenie a iné skutočnosti, ktoré môžu negatívne ovplyvniť životnosť implantátu. Pri pravidelných preventívnych prehliadkach dokážeme prípadný problém včasne rozpoznať a podľa možností odstrániť alebo zastaviť.

Je nebezpečné ošetrenie zubným implantátom?

Implantologické ošetrenie pozostáva okrem iného aj z chirurgického zákroku, ktorým je zavedenie zubného implantátu na miesto koreňa alebo koreňov chýbajúceho zuba. Tomuto zákroku predchádza precízne plánovanie, zahŕňajúce aj CT vyšetrenie kde vidíme presné rozmery budúceho miesta implantátu a tiež štruktúry ako sú cievy, nervy a korene susedných zubov. Pri plánovaní implantologického zákroku vždy vyšetrujeme pacienta komplexne, aby sme predišli komplikáciám spojeným s celkovým zdravotným stavom. Každý pacient je jedinečný.

Čo ak nemám dosť kosti pre implantát?

Objem kosti v mieste kde plánujeme zaviesť implantát vyšetrujeme vždy trojrozmerným CT snímkom. Zubný implantát musí byť vo finálnej polohe obkolesený dostatočným množstvom kostného tkaniva. V hraničných situáciách si vieme pomôcť navigovaným zavedením implantátu podľa šablóny zhotovenej na základe CT snímku, ak by zavedenie implantátu voľnou rukou nebolo dostatočne presné. Pokiaľ je nedostatok kosti rozsiahlejší musíme zvážiť jej doplnenie, ktoré môže byť realizované rôznymi spôsobmi. U nás používáme materiály, ktoré sú pre Vás najpriateľnejšie, v kombinácii s technikami uznávanými svetovými implantológmi.

Ako dlho trvá ošetrenie zubným implantátom?

Samotný zákrok umiestnenia implantátu na svoje miesto nie je časovo náročný a pokiaľ máme k dispozícii dostatok kosti, trvá do 30 min. Keď kosti nie je dostatok, trvanie zákroku sa predlžuje. Na samotný implantologický zákrok si plánujeme vždy dostatočnú časovú rezervu, aby sme v prípade možných vzniknutých komplikácií vedeli dokončiť ošetrenie v danom termíne, počas jedného zákroku. Za štandardných podmienok začínáme zhotovovať korunku príp. mostík na implantátoch po 3 mesiacoch od zavedenia implantátu. Počas tohoto obdobia dôjde k dostatočne pevnému spojeniu medzi implantátom a okolitými tkanivami. Samozrejme existujú aj prípady, keď potrebujeme zhotoviť dočasnú korunku na implantát hneď po jeho zavedení. Je to technika, ktorá je tiež osvedčená a funguje, aj napriek tomu, že riziko skorej straty implantátu v prvých týždňoch po zákroku je vyššie.

Ako sa postarať o ranu po chirurgickom zákroku?

Pri opustení zubnej ambulancie pacient vďaka stále pôsobiacemu znecitliveniu nemá žiadne bolesti, preto odporúčame užiť liek proti bolesti ešte skôr, ako by sa bolesti mohli objaviť, ideálne hneď po príchode domov alebo ešte u nás v ambulancii. Po každom chirurgickom zákroku u nás dostanete písomné poučenie o starostlivosti o ranu aby ste na nič podstatné nezabudl

Mostík alebo implantát?

Obe alternatívy náhrady strateného zuba sú správne avšak obe majú svoje pre a proti.