Extrakcie zubov

Zub múdrosti dokáže potrápiť ako mladých dospelých, tak aj ľudí v pokročilejšom veku. Vplyvom evolúcie sa nám zmenšili čeľustné kosti, avšak počet zubov ostal zachovaný a teda priestor pre vyrastenie zubov múdrosti nie je dostatočný. Vyhovujúca hygiena v tejto oblasti je často nereálna a preto sa stretávame so zápalovými komplikáciami, ktoré väčšinou vedú k chirurgickému odstráneniu zuba múdrosti. Zo zákroku nemusíte mať žiadne obavy. Po prvotnom vyšetrení zhotovíme panoramatický snímok, kde vidíme jeho polohu a tvar. Celý zákrok prebieha v miestnom znecitlivení, teda bolesť necítite žiadnu. Na konci zákroku ranu zašijeme a štandardne sa stretneme po 7-10 dňoch na kontrole s odstránením stehov.


Objednať sa

Dentálna hygiena

Dentálna hygiena je ošetrením pomáhajúcim predchádzať zubnému kazu a ochoreniam závesného aparátu zubov. Týmto zákrokom dochádza k odstraňovaniu zubného kameňa, povlakov a pigmentácií z plôch zubov, ktoré sú viditeľné ako aj z plôch, ktoré sú zakryté ďasnom. Tak sú očistené aj miesta, kde sa bežnými pomôckami ústnej hygieny nedostaneme. Pravidelnosť je základom úspechu a dentálnu hygienu je potrebné opakovať tak často, ako to naša dentálna hygienička odporúči.

Objednať sa

Koreňové kanáliky

V prípade, že zubný kaz zasahuje do tesnej blízkosti nervov zuba alebo dokonca až priamo do zubných nervov, je potrebné takýto veľmi často bolestivý zub správne ošetriť. Týmto ošetrením je potrebné odstrániť infikovaný obsah koreňových kanálikov. Tento rutinný zákrok prebieha v miestnom znecitlivení ako ručnými, tak aj strojovými nástrojmi. Vďaka operačnému mikroskopu, ktorý  používame aj pri tomto druhu zákrokov, vidíme detaily vo vnútri kanálikov, ktoré voľným okom nie je možné vidieť.


Objednať sa

Plomby

V prípade, že vám bol zistený zubný kaz, je ho potrebné ošetriť, aby sme predišli jeho rozšíreniu do hlbších štruktúr zuba. Na ošetrovanie zubného kazu používame biele, tzv. kompozitné plomby, ktoré sú celou svojou plochou pevne prilepené k povrchu zuba. Tento zákrok je bezbolestný, prebieha v miestnom znecitlivení. Takto zhotovená plomba verne imituje tvar aj farbu zuba, čím sa stáva neviditeľnou.

Objednať sa

Vstupná prehliadka

Vstupné vyšetrenie je prvým kontaktom s novým pacientom, preto potrebujeme zistiť čo najviac o zdravotnom stave, o predchádzajúcich skúsenostiach, ako aj o prianiach takého pacienta.  Venujeme sa tiež vyšetreniu zubov, ich závesného aparátu, protetických prác a slizníc. Súčasťou tohto vyšetrenia je aj analýza RTG snímok, veľkého panoramatického, ako aj malých detailných snímkov znázorňujúcich iba malú oblasť. Na záver si objasníme možnosti, ktoré sú dostupné pre vyriešenie vášho problému a aj ich finančnú náročnosť.

Objednať sa

Bielenie zubov

Bielenie zubov je estetickým zákrokom, ktorý neporušuje zubné štruktúry. Je absolútne bezpečným a je vhodným pre každého od 18. roku života s výnimoku žien počas tehotenstva. Samotné bielenie začína zhotovením odtlačkov, na základe ktorých zhotovíme nosiče pre jednoduchú aplikáciu bieliaceho gélu na povrch zubov. Po 14 nociach takéhoto, tzv. domáceho bielenia pokračujeme ordinačným bielením priamo u nás v ambulancii počas jedného ošetrenia.

Objednať sa
Objednajte sa

Vyplňte formulár alebo nám zavolajte počas ordinačných hodín

Po obdržaní vyplneného formulára vás budeme do 24 hodín kontaktovať. Nasledovať bude úvodná konzultácia.

Najčastejšie otázky
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.